19 listopada w Świetlicy Środowiskowej ARKA, os. 1 go Maja 4A w Bełchatowie, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 20. rocznicy powstania SRK Oddział w Bełchatowie. Wśród gości, którzy odpowiedzieli na zaproszenie obecni byli przedstawiciele Miasta Bełchatowa, PGE GiEK S.A., księża proboszczowie z parafii Narodzenia NMP, Św. Stanisława Bp. i Męczennika oraz NMP Nieustającej Pomocy, przedstawiciele firm i związków zawodowych a więc Ci bez których pomocy i wsparcia idea pracy dla drugiego człowieka byłaby często niemożliwa. Była więc okazja aby wrócić do początków Stowarzyszenia, którego rys historyczny i obecne inicjatywy przedstawił Leszek Szczepaniak – Wiceprzewodniczący Zarządu tj. prowadzenie Świetlicy Środowiskowej ARKA, Poradni Życia Rodzinnego, Schroniska dla Bezdomnych, organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich, Drogi Krzyżowej ulicami miasta czy Bełchatowskich Dni Rodziny. Realizacja tych dzieł nie byłaby możliwa bez zaangażowania członków Stowarzyszenia, ale także darczyńców. Dlatego podczas spotkania zostali oni uhonorowani Certyfikatami Wielkiego Serca.

Część oficjalną zakończył kameralny występ Zespołu Kolegi .

A wszystko zaczęło się 28 kwietnia 1994 roku z inicjatywy ks. proboszcza Marka Dadeja i ks.  Stanisława Jaskuły na plebanii przy parafii NMP Matki Kościoła na os. Dolnośląskim doszło do spotkania dwunastu osób z Domowego Kościoła – Oazy Rodzin. Powodem spotkania była chęć pomocy czwórce osieroconych dzieci. Zebrani doszli do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem problemu będzie utworzenie stowarzyszenia z osobowością prawną. Stowarzyszenie w swoim założeniu miałoby w duchu chrześcijańskim zająć się wspieraniem rodzin, szczególnie tych biednych lub dysfunkcyjnych i dzięki temu skutecznie służyć pomocą.

Decyzja, która jako pierwsza była podjęta przez członków to powołanie do życia Świetlicy Środowiskowej „ ARKA”. Miała ona zapewnić pomoc dzieciom pochodzącym z tzw. „trudnych rodzin”. Była to wówczas pierwsza świetlica w Bełchatowie, która działa do dziś. Świetlica ta, to miejsce dla trzydziestu dzieci pochodzących przeważnie z biednych rodzin. Wychowawcy starają się aby każde dziecko oprócz ciepłego posiłku otrzymało pomoc przy odrabianiu zadanych prac domowych i uzupełnianiu zaległości w nauce ale oprócz tego mile spędziło czas wolny od nauki, który wypełniony jest zajęciami plastycznymi, czytaniem książek i wspólną zabawą. Oprócz tych podstawowych działań opiekunowie wspierają dobrym słowem, uśmiechem i szczerą rozmową. Priorytetem działań świetlicy jest wzmocnienie poczucia własnej wartości podopiecznych i ukierunkowanie ich na właściwą ścieżkę życia. Wymaga to od osób pracujących w placówce dużego wysiłku, osobistego zaangażowania, cierpliwości oraz dobrego przygotowania pedagogicznego.

Równocześnie w związku ze zbliżającymi się wyborami do samorządu lokalnego w 1994 roku podjęto decyzję o starcie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w wyborach. Zdobyto wówczas cztery mandaty w Radzie Miasta.

Mimo problemów lokalowych i finansowych Stowarzyszenie rozwijało się dynamicznie. Już w 1996 roku powstają koła w Szczercowie i Zelowie, a w październiku zostaje powołany oddział lokalny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Bełchatowie. W lutym 1998 roku SRK dostaje od Miasta Bełchatów w dzierżawę budynek przy os. 1Maja 4A. Po włożeniu dużego wysiłku własnego członków, budynek zostaje zaadaptowany i służy do dziś. W nowych pomieszczeniach oprócz świetlicy swoją działalność rozpoczęły: Poradnia Życia Rodzinnego i Katolicki Telefon Zaufania.

Poradnia Życia Rodzinnego oferuje specjalistyczną pomoc w leczeniu uzależnień. Pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i narkotyczną, będących w trudnej sytuacji życiowej, niejednokrotnie doświadczających przemocy. Opieką objęte są również dzieci ze świetlicy środowiskowej. Poradnia zapewnia pomoc: prawnika, psychologa, pedagoga oraz terapeuty uzależnień. Przy poradni działa grupa „Prawda„ skupiająca niepijących alkoholików i grupa wsparcia „Nadzieja‟ obejmująca opieką współmałżonków uzależnionych.

 W tym samym czasie z inicjatywy stowarzyszenia po raz pierwszy zostają zorganizowane: letni wypoczynek dla dzieci, Bełchatowskie Dni Rodziny, Droga Krzyżowa ulicami miasta. Wydarzenia te organizowane są corocznie a dwa ostanie zostały już na stałe wpisane w kalendarz imprez odbywających się w naszym mieście.

Następną inicjatywą Stowarzyszenia było podjecie się prowadzenia Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych. W schronisku tym potrzebujący mogą skorzystać ze schronienia, a także wszelkiego rodzaju podstawowej pomocy socjalnej i terapeutycznej. Dysponuje ono pięćdziesięcioma miejscami noclegowymi i w ciągu roku pomaga średnio około dwustu potrzebującym.

Wiele działań i inicjatyw prowadzonych przez Stowarzyszenie nie byłoby możliwe do zrealizowania bez dotacji samorządowych i hojności sponsorów.

Poszukując wciąż nowych rozwiązań dla potrzebujących oraz źródeł finansowania, w 2007 roku Stowarzyszenie uzyskuje status organizacji pożytku publicznego. Podejmuje też nowe działania skierowane do wszystkich mieszkańców Bełchatowa a mające wspierać i promować rozwój rodziny w duchu chrześcijańskim. Organizuje m.in.:

-Dni Rodziny

-Marsz dla Rodziny

-Orszak Trzech Króli

-Warsztaty dla ojców

oraz wiele ciekawych sympozjów, seminariów i odczytów.

Inspiracją do tych działań jest nauczanie św. Jana Pawła II.  Aby oddać hołd temu wybitnemu Polakowi oraz podkreślić jak Jego nauka jest ważna dla nas, Stowarzyszenie występuje z wnioskiem do Rady Miejskiej o podjęcie działań mających na celu ustanowienie Jana Pawła II patronem miasta Bełchatowa. Działania te zostały zakończone sukcesem. Dekretem stolicy apostolskiej z 2012 roku Jan Paweł II zostaje ustanowiony Patronem Miasta Bełchatowa.

Pokazując działalność stowarzyszenia koniecznie trzeba wspomnieć o członkach koła Szczerców, którzy już od dwudziestu lat uświetniają wszystkie uroczystości parafialne śpiewając w chórze Stowarzyszenia. Organizują też drogę krzyżową ulicami Szczercowa i festyn rodzinny na wyspie. Współpracując  z samorządem podjęli się dystrybucji produktów z banku żywności dla ubogich rodzin z terenu swojej gminy. Corocznie organizują wyjazdy formacyjno-integracyjne.

Na przestrzeni tych dwudziestu lat działalności przewodniczącymi SRK byli: Jan Adamusiak, Marek Chrzanowski (wieloletni prezydent Miasta Bełchatowa,  obecnie radny powiatowy) Zbigniew Rydz a obecnie funkcję tą pełni Sylwester Paradecki. Członkowie stowarzyszenia aktywnie uczestniczą w życiu społecznym, dzięki zaufaniu mieszkańców już od 1996 roku mamy swoich przedstawicieli w Radzie Miasta obecnie są to Dariusz Matyśkiewicz i Ewa Skorupa. Spośród członków stowarzyszenia wywodzą się także: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego obecnej kadencji Włodzimierz Kula.

Społeczna działalność członków stowarzyszenia została doceniona również przez kapitułę konkursu „Wolontariusz Roku”. Tytułem tym dwukrotnie zostali nagrodzeni członkowie Stowarzyszenia:

  • w roku 2012 – Widecki Jan
  • w roku 2013 Rydz Zbigniew

Należy nadmienić że stowarzyszenie to organizacja zachowująca wysokie standardy organizacyjne i zrzeszająca przede wszystkim dużą grupę ludzi, która z potrzeby serca pragnie bezinteresownie pomagać innym.

Szanowni Państwo, tak  kształtuje się działalność Stowarzyszenia na przestrzeni tych 20-tu lat. Dzięki zaangażowaniu  członków stowarzyszenia i ludzi dobrej woli zostało zrealizowanych wiele działań na rzecz  rodzin, dzieci i osób potrzebujących oraz dla lokalnej społeczności. Jednak potrzeby są duże. Cały czas potrzebne są nowe działania, aby realizować misję do której Stowarzyszenie zostało powołane. A dzięki Państwu oraz państwa wsparciu  możemy  je realizować. Za co bardzo dziękujemy.

Wiceprzewodniczący SRK Leszek Szczepaniakdsc00692dsc00678dsc00691dsc00721dsc00682dsc00685

dsc00679dsc00681dsc00697

20 LAT STOWARZYSZENIA RODZIN KATOLICKICH w BEŁCHATOWIE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

twenty − one =