Stała pomoc świadczona dzięki zaangażowaniu członków Oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich:

 

  • Działalność Świetlicy Środowiskowej „ARKA” – dla dzieci w wieku 7-17 lat pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych – świadczy pomoc w zakresie uzupełniania braków szkolnych, codziennego dożywiania, a także realizacji programów profilaktyki uzależnień.
  • Istnienie Poradni Życia Rodzinnego i Katolicki Telefon Zaufania – specjalistyczna pomoc skierowana przede wszystkim do osób i rodzin zagrożonych chorobą alkoholową i narkotyczną, będących w trudnej sytuacji życiowej, niejednokrotnie doświadczających przemocy.
  • Schronisko dla bezdomnych – to pomoc dla dziesiątek osób korzystających ze schronienia oraz wszelkiego rodzaju podstawowej pomocy socjalnej w tym materialnej i terapeutycznej.