Rozwód przemyśl to!

Pod takim hasłem organizator kampanii Fundacja Mamy i Taty pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka, rozpoczęła swoisty bój o rodzinę. W raporcie Fundacji „Rozwód Przemyśl to! Rozwody w Polsce i na Świecie” możemy przeczytać, że „ w Polsce, w dużych miastach, liczba rozwodów sięga niemal 40% liczby zawartych małżeństw. Każdego roku, według danych GUS, ponad 60.000 dzieci przeżywa rozwód rodziców. Skutki rozwodu dla dzieci to m.in. regres w rozwoju intelektualnym i psychofizycznym oraz pogorszenie stanu zdrowia. W skali społecznej to odroczone konsekwencje i koszty wynikające z gorszej socjalizacji młodzieży częstszych samobójstw, porzuceń szkoły, osadzeń młodocianych w więzieniach, częstszej bezdomności wśród dzieci. Jednocześnie, z sondaży Instytutu Gallupa wynika, że 74% kobiet i 60% rozwiedzionych mężczyzn żałuje po latach, że nie walczyło o utrzymanie swojego pierwszego małżeństwa. W Polsce nigdy nie oszacowano społecznych i makroekonomicznych kosztów rozpadu rodzin. Negatywne skutki rozwodów są ciągle niedoceniane. Istnieje rzeczywista potrzeba szczegółowych badań dotyczących problematyki rozwodu na tych polach, gdzie szczególnie ujawniają się konsekwencje rozwodów – psychologiczne, społeczne, makroekonomiczne. Niezbędne jest szczegółowe opracowanie możliwych działań systemowych, które wpływałyby na zawężenie skali tego patologicznego zjawiska w naszym kraju. Konieczne jest podjęcie działań edukacyjnych i profilaktycznych oraz wprowadzenie uregulowań prawnych w sferze prawa rodzinnego.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu na stronie internetowej www.rozwodprzemyslto.pl . Często obok nas rozgrywa się tragedia rodziny szukającej rozwiązania swoich problemów poprzez rozwód. Wierzę, że nasze zaangażowanie może pomóc tym osobom, choćby poprzez propozycję lektury tego raportu. Zachęcam także do skorzystania z pomocy specjalistów z Poradni Życia Rodzinnego działającej przy naszym Stowarzyszeniu.

Sylwester Paradecki

Rozwód, przemyśl to!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

4 × five =