ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „ARKA”
os. 1-go Maja 4 A 97-400 Bełchatów
tel. (0-44) 632-58-00

Działa w okresie trwania roku szkolnego (wrzesień-czerwiec) od poniedziałku do piątku w godz. 12.30-18.30.
W okresie wakacyjnym organizowane są kolonie letnie.